Nyårskort från början
av 1900-talet
Eskilstuna
Sparbanken

 
Gott Nytt År! Stavningen tyder på att kortet är från 1910-talet. Dessförinnan stavade man Gott med ett d i, dvs Godt Nytt År!
Fotot förestället Fristadstorget, eller Rinmans torg som det hette då. Sparbankshuset är något förändrat idag, och då främst på bottenvåningen. I hörnet finns ingången till ABF.
 
 
Åter till toppen av sidan!